ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมส่งเสริมการเกษตร  
  กรมส่งเสริมการเกษตร   


กรมส่งเสริมการเกษตร 

2143/1 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2940 6080-89, 0 1579 0121-7

Website : http://gphone.prd.go.th
  
Update : 2018-02-06 10:02:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 481    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today