ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมการข้าว  
  กรมการข้าว   


กรมการข้าว 

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 0 2561 2370

โทรสาร. 0 2561 3236

Website : http://www.ricethailand.go.th
  
Update : 2018-02-06 08:56:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 568    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today