ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 0 2281 5955

Website : https://www.moac.go.th
 
Update : 2018-02-06 08:42:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 563    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today