ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร   


กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900
 
โทร. 02 940 5960-3
 
โทรสาร. 02 561 3028 

Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-05 14:41:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 581    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today