ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    


สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

3 ตำบลบ้านพานถม อำเภอพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 
โทร. 0 2282 2555
 
โทรสาร. 0 2280 5927

Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-05 13:45:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 586    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today