ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  แพทยสภา   


แพทยสภา 

อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1886
 
โทรสาร. 0 2591 8614-5

Website : http://www.tmc.or.th

  Update : 2018-02-02 14:53:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 661    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today