ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)   


สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

88/39 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 5 ซอย 6 บริเวณกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี 11000

โทร. 0 2832 9400
 
โทรสาร. 0 2832 9540

Website : https://www.ha.or.th
 
Update : 2018-02-02 14:24:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 584    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today