ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข   สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข 

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 1 ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1106 
 
โทรสาร. 0 2591 8501

Website : https://www.egov.go.th
 
Update : 2018-02-02 11:19:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 565    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today