ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงสาธารณสุข  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  
  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

88/40 หมู่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

โทร. 0 2872 1669
 
โทรสาร. 0 2872 1302-5 

Website : http://www.niems.go.th
 
Update : 2018-02-02 11:14:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 375    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today