ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงการคลัง  บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด  
  บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด   บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด 

99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 0 2267 1900
 
โทรสาร. 0 2266 3377

Website : http://www.bam.co.th
 
Update : 2018-02-01 14:44:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 419    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today