ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)   


สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) 

อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 14  เลขที่ 123 ถนนวิภาวดี-รังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2617 7676
 
โทรสาร. 0 2617 7683 

Website : http://www.neda.or.th
 
Update : 2018-02-01 14:03:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 408    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today