ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงการคลัง  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด  
  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด   


บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร. 0 2142 2233
 
โทรสาร. 0 2143 8889 

Website : http://www.dad.co.th
 
Update : 2018-02-01 13:53:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 390    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today