ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงการคลัง  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  
  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม   


บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 16-18 เลขที่ 2922/243 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
 
โทร. 0 2890 9988 
 
โทรสาร. 0 2890 9900, 0 2890 9800

Website : http://www.tcg.or.th
 
Update : 2018-02-01 10:53:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 467    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today