ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  โรงงานไพ่   


โรงงานไพ่ 

1488 อาคารโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ถนนนครใชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

โทร. 0 2243 6493-4, 0 2241 0777
 
โทรสาร. 0 2243 6493-4, 0 2241 0777-10, 0 2243 1035 

Website : https://www.playingcard.or.th
 
Update : 2018-02-01 10:31:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 453    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today