ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงการคลัง  บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม  
  บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม   บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม 

ชาญอิสสระทาวเวอร์ 2, ชั้น 16-18, 2922/243 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ 10310

โทร. 0 2890 9988 
 
โทรสาร. 0 2890 9900, 0 2890 9800 

Website : http://www.tcg.or.th
 
Update : 2018-02-01 09:59:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 527    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today