ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงการคลัง  ธนาคารกรุงไทย  
  ธนาคารกรุงไทย   


ธนาคารกรุงไทย 

อาคารสุขุมวิท ชั้น 1 เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 0 2208 8443-4
 
โทรสาร. 0 2256 8616 

Website : http://www.ktb.co.th
 
Update : 2018-02-01 09:36:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 509    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today