ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงการคลัง  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

310 อาคาร SME Bank ชั้น 2ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทร. 0 2298 5880-7
 
โทรสาร. 0 2279 8547,0 2278 0920

Website : http://www.sepo.go.th
 
Update : 2018-01-31 15:59:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 495    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today