ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงการคลัง  กรมสรรพสามิต  
  กรมสรรพสามิต   กรมสรรพสามิต 

1488 ถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร. 02 241 5600
  
Website : https://www.excise.go.th
 
Update : 2018-01-31 15:11:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 433    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today