ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงการคลัง  กรมธนารักษ์  
  กรมธนารักษ์   

กรมธนารักษ์ 

ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2273 0899-903
  
Website : http://www.treasury.go.th
 
Update : 2018-01-31 14:47:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 457    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today