ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงการคลัง  สถาบันคุ้มครองเงินฝาก  
  สถาบันคุ้มครองเงินฝาก   สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 

อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนสคอมเพล็กซ์ ชั้น 25-27 เลขที่ 349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2272 0300 
  
Website : http://www.dpa.or.th
 
Update : 2018-01-31 14:23:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 464    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today