ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงคมนาคม  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  
  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย   


การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

175 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทร. 0 2716 4000
 
โทรสาร. 0 2716 4019 

Website : http://gphone.prd.go.th
  
Update : 2018-01-30 15:30:42
ผู้เข้าเยี่ยมชม 471    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today