ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย   การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2579 5380-9, 0 2558 9800
 
โทรสาร. 0 2561 2984

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-01-30 15:27:42
ผู้เข้าเยี่ยมชม 500    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today