ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด   บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด 

3354/51 อาคารมโนรม ชั้น 15 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0 2672 8691-2
 
โทรสาร. 0 2672 8693 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-01-30 15:23:42
ผู้เข้าเยี่ยมชม 486    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today