ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงคมนาคม  บริษัท ขนส่ง จำกัด  
  บริษัท ขนส่ง จำกัด   บริษัท ขนส่ง จำกัด 

999 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2936 2841-48, 0 2936 2852-66
 
โทรสาร. 0 2936 1160 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-01-30 15:20:42
ผู้เข้าเยี่ยมชม 442    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today