ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงคมนาคม  การรถไฟแห่งประเทศไทย  
  การรถไฟแห่งประเทศไทย   การรถไฟแห่งประเทศไทย 

ถนนรองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0 2220 4567 
 
โทรสาร. 0 2223 7001 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-01-30 14:41:42
ผู้เข้าเยี่ยมชม 479    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today