ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงคมนาคม  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  
  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร   


สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท ราชเทวี เขต กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2215 1515 
 
โทรสาร. 0 2216 4168 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-01-30 14:34:42
ผู้เข้าเยี่ยมชม 528    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today