ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงคมนาคม  กรมทางหลวง  
  กรมทางหลวง   กรมทางหลวง 

ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2354 6668-75 
  
Website : http://gphone.prd.go.th
 
 
Update : 2018-01-30 14:47:42
ผู้เข้าเยี่ยมชม 512    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today