ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงคมนาคม  บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด  
  บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด   


บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด 

ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ 27 ซอยเพชรบุรี 47 (ศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทร. 0 2308 5600 
 
โทรสาร. 0 2308 5696 

Website : http://www.srtet.co.th
 
Update : 2018-01-30 11:01:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 653    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today