ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   


สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

75/47 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2333 3700 
 
โทรสาร. 0 2333 3833

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-01-29 09:31:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 687    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today