ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   


กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

4 ถนนราชดำเนินนอก ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทร. 0 2283 1500, 0 2283 1555 
 
Website : http://gphone.prd.go.th

 
Update : 2018-01-25 13:35:20
หัวข้อย่อย   


สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 
เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
 

โทร. 0 2283 1500
 
โทรสาร. 0 2356 0746 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-01-29 09:24:37
 


สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทร. 0 2356 0732
 
โทรสาร. 0 2356 0709

Website : https://secretary.mots.go.th
 
Update : 2018-02-13 14:10:37
 


สถาบันการพลศึกษา 

333 ต.หนองไม้แดง เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 0 3805 4235
 
โทรสาร. 0 3805 4223

Website : www.ipe.ac.th
 
Update : 2018-02-13 14:14:37สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 

สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0 2214 0127, 0 2214 0129, 0 2214 0132
 
โทรสาร. 0 2215 5942 

Website : https://www.egov.go.th
 
Update : 2018-02-13 14:28:37กรมพลศึกษา 

154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0 2214 0120
  
Website : www.dpe.go.th
 
Update : 2018-02-13 14:42:37กรมการท่องเที่ยว 

154 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0 2219 4010-17
 
โทรสาร. 0 2216 6906 

Website : www.tourism.go.th
 
Update : 2018-02-13 14:45:37
 


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2250 5500
 
โทรสาร. 0 2250 5511 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-13 14:47:37การกีฬาแห่งประเทศไทย 

286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร. 0 2186 7111
 
โทรสาร. 0 2186 7508

Website : www.sat.or.th
 
Update : 2018-02-13 14:50:37

จำนวนทั้งหมด 8 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 762    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today