ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ   


สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 0 2203 5000 
 
โทรสาร. 0 2643 5272 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-01-29 09:15:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 650    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today