ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงพลังงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  
  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน   


สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 22-24 จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2140 6000 
 
โทรสาร. 0 2140 6228 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-01-29 08:56:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 568    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today