ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   


สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2202 3000 
 
โทรสาร. 0 2202 3048, 0 2202 3268 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-01-29 08:42:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 625    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today