ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์   


สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

โทร. 0 2507 8000, 0 2507 7000 
 
โทรสาร. 0 2547 5210, 0 2507 6305 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-01-29 15:10:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 785    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today