ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  กระทรวงพาณิชย์   กระทรวงพาณิชย์ 

563 ถนนนนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

โทร. 0 2507 7000, 0 2507 8000 
 
โทรสาร. 0 2547 5210 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-01-25 13:35:20
หัวข้อย่อย   


สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

โทร. 0 2507 8000, 0 2507 7000 
 
โทรสาร. 0 2547 5210, 0 2507 6305 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-01-29 15:10:37กรมการค้าต่างประเทศ 

563 ถนนนนทบุรี  ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2547 4771-86
 
โทรสาร. 0 2547 4791-2

Website : http://www.moc.go.th
 
Update : 2018-02-12 11:19:37กรมการค้าภายใน 

563 ถนนนนทบุรี เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 0 2507 6111,1569
 
โทรสาร. 0 2547 5361

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-12 11:21:37สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2515 3999
 
โทรสาร. 0 2515 3970 สายด่วน 1186

Website : www.oic.or.th

  Update : 2018-02-12 11:28:37

 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 0 2507 7444
 
โทรสาร. 0 2547 5630-31

Website : http://gphone.prd.go.th

  Update : 2018-02-12 11:30:37
 


กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 0 2547 4621-25 สายด่วน 1368
 
โทรสาร. 0 2547 4691 

Website : www.ipthailand.go.th 
 
Update : 2018-02-12 11:33:37


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 0 2528 7600 สายด่วน 1570 
  
Website : www.dbd.go.th
 
Update : 2018-02-12 11:37:37


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

ที่ทำการ ณ ถนนนนทบุรี 1 44/100 ถนนนนทบุรี 1 เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 0 2507 7999
 
โทรสาร. 0 2547 5657-8, 0 2507 7722 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-12 11:39:37


องค์การคลังสินค้า 

44/100 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ ตำบลบางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

โทร. 0 2507 5267
 
โทรสาร. 0 2507 5268 

Website : www.pwo.co.th
 
Update : 2018-02-12 11:58:37สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 0 2634 4999
 
โทรสาร. 0 2634 4970 

Website : www.git.or.th
 
Update : 2018-02-12 12:01:37ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 

59 หมู่ 4 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร พระนครศรีอยุธยา 13290

โทร. 0 3536 7054-56
 
โทรสาร. 0 3536 7051

Website : www.sacict.or.th
 
Update : 2018-02-12 12:04:37สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 
โทร. 0 2507 7717
 
โทรสาร. 0 2547 5287

Website : http://www.oic.go.th

  Update : 2018-02-12 12:17:37สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (AFTC) 

ชั้น 15 อาคาร ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส

87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0 2685 3250
 
โทรสาร. 0 2685 3259

Website : http://www.moc.go.th/index.php
 
Update : 2018-02-12 13:07:37ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย 

ชั้น 15 อาคาร ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0 2263 9888
 
โทรสาร. 02 251 9535

Website : www.afet.or.th
 
Update : 2018-02-12 13:13:37

จำนวนทั้งหมด 14 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 846    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today