ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี   


สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 0 2283 4000 
 
โทรสาร. 0 2283 4249 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-01-29 09:47:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 608    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today