ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักนายกรัฐมนตรี   


สำนักนายกรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 0 2288 4000 
  
Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-01-29 09:31:37
หัวข้อย่อย   


สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 0 2283 4000 
 
โทรสาร. 0 2283 4249 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-01-29 09:47:37


สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก ดุสิต กรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2288 4000
  
Website : http://gphone.prd.go.th
  
Update : 2018-02-08 10:29:37

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 0 2280 9000, 0 2280 9090
 
โทรสาร. 0 2280 9046

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 10:31:37


สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 

321 ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 0 2281 7035, 0 2281 7100, 0 2281 7399, 0 2281 7504, 0 2281 7715
 
โทรสาร. 0 2280 4970

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 10:33:37


สำนักงบประมาณ 

ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 0 2273 9022, 0 2273 9027-8, 0 2265 1000
 
โทรสาร. 0 2618 5217

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 10:36:37


สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
 
ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร. 0 2629 8000
 
โทรสาร. 0 2629 8056

Website : http://gphone.prd.go.th

  Update : 2018-02-08 10:44:37


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

1 ถนนพระอาทิตย์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 0 2222 0206-9, 0 2220 7600-9
 
โทรสาร. 0 2226 6201, 0 2226 3612

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 10:48:37


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 0 2547 1000
 
โทรสาร. 0 2547 1001 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 10:50:37


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

962 ถนนกรุงเกษม ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

โทร. 0 2280 4085
 
โทรสาร. 0 2281 3938 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 10:54:37


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

59/1 ถนนพิษณุโลก กรุงเทพเทพมหานคร 10300

โทร. 0 2356 9999
 
โทรสาร. 0 2281 7995

Website : http://gphone.prd.go.th

  Update : 2018-02-08 10:59:37


กรมประชาสัมพันธ์ 

9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 0 2618 2323-40
 
โทรสาร. 0 2618 2364, 0 2618 2399

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 11:03:37


สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5

เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0 2143 0406
  
Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 11:06:37

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 

63/1 ถนนพระรามเก้า ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0 2201 6000
 
โทรสาร. 0 2245 1435

Website : http://gphone.prd.go.th

Update : 2018-02-08 11:08:37

สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน) 

2 ถนนพระพิพิธ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 0 2222 0799
  
Website : http://www.dol.go.th
 
Update : 2018-02-08 11:19:37


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

99/8 ซอยงามดูพลี ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. 0 2343 1500
 
โทรสาร. 0 2343 1551

Website : https://www.egov.go.th
 
Update : 2018-02-08 11:29:37


องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 31 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทร. 0 2357 3580-7
 
โทรสาร. 0 2357 3599 

Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-08 13:25:37


สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 

69 อาคารวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 18-19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2105 6500-447
 
โทรสาร. 0 2105 6556 

Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-08 13:28:37


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2278 8200
 
โทรสาร. 0 2298 0476

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 13:30:37


สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

โทร. 0 2100 4209
 
โทรสาร. 0 2100 4205

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 13:50:37


สำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ 

ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 
โทร. 0 2832 9000
 
โทรสาร. 0 2832 9001-2

Website : https://phpp.nationalhealth.or.th
 
Update : 2018-02-08 13:54:37

จำนวนทั้งหมด 27 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1  2  >  >> ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 4943    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today