ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม   


สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร. 0 2141 5100, 0 02141 5134 
 
โทรสาร. 0 2143 8289-90, 0 2143 8242 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-01-29 09:23:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 665    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today