ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงยุติธรรม  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม   


สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร. 0 2141 5100, 0 02141 5134 
 
โทรสาร. 0 2143 8289-90, 0 2143 8242 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-01-29 09:23:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 642    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today