ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงกลาโหม  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   


สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 0 2225 3648 
  
Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-01-29 08:01:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 651    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today