ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง   


สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02 126 5800

โทรสาร. 02 273 9408

Website : http://gphone.prd.go.th

Update : 2018-01-25 16:00:20
ผู้เข้าเยี่ยมชม 814    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today