ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  องค์การตลาด    


องค์การตลาด


68/12 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2158 0411-4

โทรสาร.0 2158 0417
 
Website : www.market-organization.or.th 
 
Update : 2016-7-19 15:29:30
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1183    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today