ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงมหาดไทย  การประปาส่วนภูมิภาค  
  การประปาส่วนภูมิภาค    


การประปาส่วนภูมิภาค


72 แจ้งวัฒนะ 1 หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร.  0 2551 8101-4  Call Center : 1662

โทรสาร. 0 2552 1549 

Website : www.pwa.co.th

E-mail : pr@pwa.co.th

Update : 2016-7-19 15:29:30
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1043    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today