ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  การประปานครหลวง   


การประปานครหลวง


400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0 2504 0123 Call Center 1125

โทรสาร. 0 2503 9490

Website : www.mwa.co.th,

E-Mail : mwa1125@mwa.co.th

Update : 2016-7-19 15:29:30
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1091    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today