ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงมหาดไทย  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2589 0100-1 Call Center 1129

โทรสาร. 0 2589 4850-1

Website : www.pea.co.th

E-mail : webmaster@pea.co.th

Update : 2016-7-19 15:29:30
ผู้เข้าเยี่ยมชม 995    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today