ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  การไฟฟ้านครหลวง    


การไฟฟ้านครหลวง

30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0 2254 9550

โทรสาร. 0 2253 1424

Website : www.mea.or.th

E-mail : webmaster@mea.or.th

Update : 2016-7-19 15:29:30
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1162    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today