ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงมหาดไทย  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 0 2241 9000

โทรสาร. 0 2243 2281

Website : www.dla.go.th

Update : 2016-7-19 15:29:30
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1141    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today