ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงมหาดไทย  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3/12 ถนนอู่ทองนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 0 2637 3000

Website : www.disaster.go.th

Update : 2016-7-19 15:29:30
 
ผู้เข้าเยี่ยมชม 994    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today