ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงมหาดไทย  กรมที่ดิน  
  กรมที่ดิน   


กรมที่ดิน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


โทร. 0 2141 5555

Website : www.dol.go.th

Update : 2016-7-19 15:29:30
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1084    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today