ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  กรมการพัฒนาชุมชน    


กรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร 0 2141 6047,0 2141 6166

Website : www.cdd.go.th

Update : 2016-7-19 15:29:30
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1113    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today