ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 0 2222 1141-55     โทรสาร. 0 2221 0823 

Website : www.moi.go.th 

E-mail : webteam@moi.go.th 
 
Update : 2018-1-12 15:29:20
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1013    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today